Pacjenci często są niezadowoleni z kształtu swoich zębów. Czasem można im pomóc w prosty sposób, zmieniając kształt zębów materiałem kompozytowym na jednej wizycie.

W innych sytuacjach pomocne są korony lub licówki ceramiczne. Zmiana uśmiechu pacjenta to często zmiana wyglądu, a czasem duża zmiana w życiu. Zmianę kształtu zębów można wykonać również z zastosowaniem licówek ceramicznych. Dzięki licówkom można skorygować w kształt, długość i kolor zębów . Trzeba jednak pamiętać, że odbudowa pojedynczego zęba sprawia bardzo duże trudności ponieważ efekt końcowy zdeterminowany jest podobieństwem do naturalnych zębów sąsiednich, posiadających indywidualną charakterystykę koloru i powierzchni szkliwa.

Licówki jako estetyczne uzupełnienia stałe, mają za zadanie imitować naturalne zęby, które w swojej strukturze zawierają bardzo dużo szczegółów anatomicznych, przebarwień oraz transmitują różne efekty świetlne i kolorystyczne, uzależnione od grubości szkliwa i wieku zęba. Ząb bogaty w szczegóły anatomiczne wymaga dokładnej obserwacji i analizy, tak aby jak najdokładniej odwzorować sąsiednie powierzchnie licowe. Do uzyskania w pełni indywidualnego odwzorowania zęba sąsiadującego niezbędna jest bliska współpraca z technikiem. Fotografia cyfrowa może być jednym z elementów wspierającym przekaz informacji pomiędzy gabinetem a pracownią protetyczną. Umiejętność odwzorowania przez technika szczegółów zęba ze zdjęcia umożliwia osiągnięcie finalnego efektu, niemniej jednak bardzo częstym wymogiem jest obecność pacjenta w laboratorium protetycznym. Licówki mogą być mocowane na wszystkich zębach. Wskazane jest jednak aby stosować licówki głównie w odcinku przednim górnego i dolnego łuku zębowego.

Licówki często wykorzystywane są jako metoda leczenia w przypadkach translokacji zębów, np. zmiany kolejności ustawienia łuku kła i pierwszego przedtrzonowca oraz w przypadku braku zawiązków zębów siecznych bocznych górnych. Dzięki zastosowaniu licówek można odzyskać przyjęty dla danej grupy zębów naturalny kształt i zamknąć przestrzenie międzyzębowe.

Zaletą tego rozwiązania protetycznego jest oszczędna redukcja tkanek zęba, która wynosi od 17 do 30% na powierzchni licowej. Oczywiście sposób preparacji zęba uzależniony jest od indywidualnej sytuacji uzębienia Pacjenta. Licówki są atrakcyjną alternatywą dla koron. Charakteryzuje je duża odporność na ścieranie, bardzo dobry efekt estetyczny i bio-neutralność materiału z jakiego są wykonane. Do uzyskania najlepszego efektu potrzebna jest doskonała komunikacja między lekarzem, Pacjentem a technikiem polegająca na zrozumieniu możliwości oraz ograniczeń. Najlepiej jest pracować bezpośrednio z Pacjentem. Gdy jest to niemożliwe wykorzystuje się dokumentację fotograficzną.