Frenuloplastyka jest to zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej, który dotyczy wędzideł warg lub języka. Wędzidła są to fałdy błony śluzowej, które łączą wewnętrzną powierzchnię warg z kośćmi szczęki albo żuchwy (wędzidła warg) lub w przypadku wędzidła języka – dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. Ruchomość warg i języka jest regulowana za pomocą tych wędzideł, dlatego ważny jest ich kształt, grubość oraz miejsce przyczepu. Nieprawidłowości w wyglądzie wędzidła charakteryzują się jego zgrubieniem, trójkątnym, wachlarzowatym kształtem. Nieprawidłowe miejsce przyczepu wędzidła ma miejsce kiedy przyrasta ono zbyt blisko szyjek zębowych bądź też przyrasta do grzbietu wyrostka lub podniebienia. W przypadku wędzidła języka stwierdza się często jego skrócenie co powoduje zbyt małą ruchomość języka i prowadzi do problemów z wymawianiem niektórych głosek, wady wymowy oraz upośledza proces rozwoju całego narządu żucia. Przerost lub zbyt niski przyczep wędzidła wargi górnej stanowi przeszkodę w prawidłowym położeniu siekaczy powodując diastemę, która często uważana jest jako duży defekt estetyczny. Obfitość fałd błony śluzowej stwarza również niebezpieczeństwo do powstawania stanów zapalnych dziąseł, przerostów dziąseł, odsłanianie się szyjek zębowych bądź próchnicy. W Centrum Stomatologii i Implantologii Aldent zabiegi przecięcia wędzidła odbywają się za pomocą noża elektrochirurgicznego Perfect TCS II. Zabieg plastyki dziąseł trwa około 2-3 minut, jest całkowicie bezbolesny, bezkrwawy i nie wymaga zaopatrzenia rany szwami chirurgicznymi. Frenuloplastykę wykonuje się u pacjentów od  5 roku życia.

 

 

 

Zapraszamy do klinik  CSK Aldent na terenie Lublina:

  • ul. Pana Balcera 6 lok 1 A – tel. 81 307 62 62
  • ul. Konopnica 85 E  – tel. 473 71 71
  • ul. Willowa 1 lok 4 – tel. 81 71 888
  • Formularz kontaktowy – tutaj