Centrum Stomatologii Kompleksowej


Protetyk

Wiedza medyczna w zakresie odtwarzania i rekonstruowania braków zębowych jest dziedziną, która ciagle rozwija się bardzo dynamicznie.

Protetyka dentystyczna polega na uzupełnieniu brakujących zębów. Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia, a każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia.

Zaniechanie leczenia protetycznego powoduje zwiększenie obciążenia pozostałych zębów, inaczej rozkładają się siły i naprężenia zgryzu, zakłócona jest także funkcje żucia.Zęby sąsiednie w okolicy braku zębowego mogą się pochylać, zaś przeciwstawne „wychodzić” z zębodołu. Protetyka jest sztuką medyczną poświęconą odbudowie uszkodzonych zębów lub odtworzeniu braków zębowych, a co za tym idzie sztuką przywrócenia poprawnego i estetycznego wyglądu zgryzu.

W naszym Centrum odtwarzaniem brakujących zębów zajmują się lekarze protetycy. W zależności od stopnia utraty zębów naszym Pacjentom proponujemy odpowiedni rodzaj uzupełnienia protetycznego. Odtworzony może zostać nie tylko pojedynczy ząb, ale także szereg zębów.

Naszym celem i ambicją jest harmonijne odtwarzanie braków zębowych oraz uświadamianie pacjentom znaczenia posiadania pięknego uśmiechu, za którym idzie sukces, zadowolenie z życia i zdrowia.

W naszym Centrum powyższe cele możemy osiągać dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, to jest bezmetalowym uzupełnienieniom protetycznym, koronom pełnoceramicznym, wkładom porcelanowym (inlay) i nakładom porcelanowym (onlay) zamiast wypełnień kompozytowych.

Korona protetyczna jest uzupełnieniem, pozwalającym odbudować zniszczone zęby. Ma zastosowanie, gdy korony zęba nie da się odtworzyć tradycyjnymi materiałami kompozytowymi. W uproszczeniu koronę można opisać jako precyzyjną czapkę zakładaną na ząb w celu jego wzmocnienia. Aby wykonać koronę protetyczną należy oszlifować ząb, tzn. pomniejszyć go we wszystkich wymiarach. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. W naszym Centrum wykorzystujemy komputerowe urządzenie Sleeper One, przy pomocy którego lekarz podaje pacjentowi bezbolesne znieczulenie bez użycia strzykawki. Ilość środka znieczulającego jest dozowana elektronicznie, dzięki temu metoda ta jest bezbolesna, bezpieczna i skuteczna.

Należy zrozumieć, że utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia.

W Centrum Stomatologii Aldent kierujemy się złotymi zasadami, które pomagają nam w projektowaniu Państwa uśmiechu. Są to następujące płaszczyzny i linie:

Protetyka w Aldent Lublin:

Płaszczyzna pozioma

Idealne ustawienie brzegów siecznych górnych zębów (tzw. linii zgryzowej przedniej) powinno być równoległe do płaszczyzny poziomej oraz linii źrenic.

Złote proporcje

Złote reguły proporcji zostały stworzone po to, aby je łamać. Stanowią one jednakże znakomity punkt wyjścia w celu kreowania pięknego uśmiechu. Opisują idealny stosunek szerokości sześciu przednich zębów: 1,6 : 1,0 : 0,6.

Symetria

Symetria  względem  linii  środkowej  stanowi  nadrzędne  znaczenie  dla  estetyki  uśmiechu.  Nawet  gdy z pewnych przyczyn nie można uzyskać tego efektu w 100%, powinna zostać stworzona iluzja symetrii. Można to uzyskać dzięki symetrycznemu ustawieniu dwóch pierwszych, a także w miarę możliwości kolejnych zębów położonych blisko linii środkowej. Im dalej od tej linii, tym asymetria jest mniej zauważalna.

Linia uśmiechu

Powinna pokazywać układ szyjek zębów, czyli długość zębów widoczną przy uśmiechu. Prawidłowo linia ta powinna pokrywać się z linią utworzoną przez górną  wargę,  aby  zapewnić optymalną ekspozycję  dziąseł i zębów.

Krzywa uśmiechu

Przebieg brzegów siecznych górnych zębów od kła do kła względem ułożenia dolnej wargi nazywa się krzywą uśmiechu. W idealnym położeniu koresponduje ona z naturalną krzywizną dolnej wargi i optycznie nas odmładza. U kobiet jest bardziej zakrzywiona niż u mężczyzn. W przypadku tzw. negatywnej krzywej uśmiechu, odnosi się wrażenie jakby łuk zębów górnych został odwrócony. Wpływa to zawsze niekorzystnie na wygląd twarzy.

Proporcje zębów

Istnieją również wskazówki dotyczące idealnych proporcji każdego zęba. Na przykład zalecany stosunek szerokości do wysokości dla dwóch pierwszych zębów przednich wynosi 0,7:1.

Szerokość uśmiechu

Prawidłowa szerokość uśmiechu pozwala na zaobserwowanie idealnego przebiegu sekwencji zębów od przednich do tylnych. Szerokość sześciu przednich zębów górnych wyznacza tzw. linia kłów. W przypadku wąskiego uśmiechu boczne zęby są często w cieniu zębów przednich, stwarzając wrażenie, że zęby przednie są odizolowane od reszty.

Wcięcia międzysieczne

Małe, trójkątne obszary pomiędzy brzegami siecznymi sąsiadujących zębów a punktami stycznymi. Bez nich zęby wyglądałyby jednakowo, tak jak np. klawisze fortepianu. Przestrzenie te powinny być najmniejsze między siekaczami i stopniowo powiększać się w kierunku tylnych zębów.

Komfortowe protezy

Przy rozległych brakach w uzębieniu stosuje się ruchome konstrukcje protetyczne, tzw. częściowe protezy ruchome. Pacjentów całkowicie bezzębnych zaopatruje się tzw. ...

Wkłady koronowe

W przypadku dużych ubytków w zębach alternatywę dla wypełnień kompozytowych stanowią wkłady koronowe typu; inlay, onlay, overlay. Wkłady koronowe są ...

Mosty prcelanowe

Mosty protetyczne są to stałe uzupełnienia, które odtwarzają brakujące zęby pacjentów. Aby możliwe było wykonanie mostu pacjent musi posiadać własne ...

Licówki porcelanowe

Licówki porcelanowe są to cienkie nakładki porcelanowe umieszczone na powierzchni wargowej zębów. Licówki ceramiczne stanowią przede wszystkim alternatywę dla koron ...

Korony pełnoceramiczne LAVA

Firma 3M opracowała rewelacyjny system pełnoceramicznych uzupełnień LAVA™, który jak sami sprawdziliśmy daje znakomite efekty i satysfakcję pacjentom. Tradycyjne korony ...