Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. M. Paradowska G. Paradowski realizuje projekt pt.: „Rozwój firmy Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. M. Paradowska, G. Paradowski poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi autogennej augmentacji kości ze zmielonych zębów własnych pacjenta i PRF” nr RPLU.03.07.00-06-0178/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinasowanego ze środków europejskich. Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które umożliwi zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT S.C. M. Paradowska G. Paradowski na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali krajowej usługi autogennej augmentacji kości ze zmielonych zębów własnych pacjenta i PRF. Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022r.

Doskonalimy nasze umiejętności zawodowe stale uczestnicząc w sympozjach i szkoleniach, aby móc otoczyć Państwa opieką stomatologiczną na najwyższym poziomie.

Więcej o naszych usługach dowiesz się w zakładce Oferta.

Przejdź do oferty

Zapraszamy!