BIOMATERIAŁY

Podczas wszczepiania implantów coraz większe znaczenie odgrywają zagadnienia funkcjonalne i estetyczne.

Oznacza to, że regeneracja kości staje się niezbędna w 40% przypadków wszystkich zabiegów implantacji. W dzisiejszych czasach zastosowanie materiałów kościozastępczych oraz błon kolagenowych stało się częścią standartowego postępowania w leczeniu ubytków kości

Dlaczego takie zabiegi są konieczne?

W przypadku braku kości własnej pacjenta, która wymaga wprowadzenia implantu odbudowującego w miejscu utraconego zęba konieczne jest odbudowanie utraconej struktury kostnej. W przypadku zaniechania takiego postępowania implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny. Lekarza często stosują tzw. przeszczepy kości własnej. Jak wskazują badania naukowe, taka kość podlega większemu zanikowi, niż w przypadku zastosowania materiału Bio-Oss® lub jego mieszanki z materiałem pobranym od pacjenta. W razie konieczności dużej rekonstrukcji zwyczajowo pobierano kość własną, np. z talerza biodrowego. Oznacza to dodatkowy zabieg a często także pewne komplikacje u pacjenta. Aby tego uniknąć można zastosować materiały kościotwórcze. Są one stosowane w połączeniu z materiałem pobranym od pacjenta, ale np. z miejsca dokonywanego zabiegu lub też zmieszane z krwią własną pacjenta.

Czym są materiały kościozastępcze i membrany?

Biomateriał – jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne. Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to nie zmieniona.

Membrana kolagenowa składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych. Wspomagają one gojenie tkanki kostnej i błony śluzowej.

Dlaczego stosujemy biomateriały?

Periodontopatia – uszkodzenie spowodowane jest przez bakterie znajdujące się w płytce nazębnej. Jej złogi powodują zniszczenie tkanek utrzymujących zęby; wspierająca ząb tkanka znika i aparat więzadłowyzęba wraz z otaczającą go kością zostają zniszczona.

Usuwanie zmian przywierzchołkowych – ten defekt powstaje poprzez zapalenie pęczka naczyniowo-nerwowego (tętnice, żyły lub nerwy) w okolicy wierzchołka korzenia. Tego rodzaj zapalenia prowadzi do zniszczenia struktury kostnej.

Ekstrakcje (usuwanie zębów) – ząb musi zostać usunięty. Widoczne jest rozległe uszkodzenie kości szczęki.

Implantacja – implant zostanie wszczepiony w miejsce brakującego zęba. Zdarza się, że ilość własnej kości pacjenta bywa niewystarczająca, aby wprowadzić wszczep.

-gwint implantu może być widoczny,
-wyrostek zębodołowy może być zbyt wąski,
-wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca.

Jak działają biomateriały?

1. W ubytek kostny wprowadzić można biomateriał w formie granulek lub bloku. Następnie przykrywa się go membraną kolagenową. Membrana pełni funkcje bariery zapobiegającej wrastaniu komórek nabłonka w odbudowującą się tkankę.

2. Naturalna struktura praparatu umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych. Komórki kostne sukcesywnie łączą się z cząsteczkami biomateriału.

3. Po około sześciu miesiącach, cząsteczki biomateriału ulegają połączeniu i tworzą nową strukturę kostną. Preparat w niej zawarty przechodzi gruntowne przemiany i powoli zanika (na rysunku niebieskie komórki). Membrana ulega stopniowemu rozkładowi następującemu w czasie od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Chcesz umówić się na wizytę?

Zapisz się już dziś! Możesz to zrobić za pomocą formularza lub telefonicznie.