PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest ogromnym osiągnięciem współczesnej chirurgii stomatologicznej umożliwiające zastosowanie implantów u osób, u których wcześniej nie było to możliwe. Gdy dochodzi do utraty zębów w bocznym odcinku szczęki, kość ulega resorbcji co skutkuje brakiem odpowiedniej ilości lub jakości kości do wprowadzenia implantów.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykonanie zabiegu przedimplantacyjnego polegającego ma podniesieniu dna zatoki szczękowej – sinus lift. Celem wykonania zabiegu jest zwiększenie objętości tkanki kostnej w zatokach szczękowych, co umożliwia przeprowadzenie zabiegu imlantacji w okolicach ze zbyt małą ilością tkanki kostnej.

Regeneracja zatoki sinus lift, może być wykonana metodą otwartą lub zamkniętą.

W obu metodach umieszcza się materiał kościozastępczy pomiędzy dolną ścianą zatoki a wyścielającą ją błoną śluzową, zwaną błoną Schneidera. Zabieg ma na zadaniu spłycić dno zatoki i pogrubić kość w celu stworzenia podłoża pozwalającego na wprowadzenie implantu.

Metodę otwartą stosuje się gdy grubość kości od grzbietu wyrostka do dna zatoki wynosi mniej niż 6 mm. Podczas zabiegu można podnieść zatokę o ok. 5-8 mm, czyli więcej niż przy metodzie zamkniętej. Zabieg polega na otworzeniu zatoki przez okno w bocznej ścianie szczęki, odpreparowaniu i uniesieniu błony Schneidera. W powstałej pustej przestrzeni umieszcza się materiał kostny oraz pokrywa się go membraną zaporową. Jeśli ilość naturalnej kości pacjenta jest wystarczająca dla uzyskania pierwotnej stabilizacji implantu to w czasie tego zabiegu można również umieścić implanty. Natomiast, jeśli nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego zakotwiczenia dla implantu, należy odroczyć ich umieszczenie na okres ok. 6-9 miesięcy.

Metoda zamknięta polega na odpreparowaniu i uniesieniu błony Schneidera oraz wprowadzeniu materiału kościozastępczego poprzez otwór nawiercony na grzebiecie wyrostka w celu wszczepienia implantu. W tej metodzie można podnieść dno zatoki maksymalnie o 3-4 mm i możliwe jest jednoczesne wprowadzenie implantu. Po okresie ok 6-9 miesięcznej osteointegracji możliwe jest wykonanie protetyki na implantach.

Chcesz umówić się na wizytę?

Zapisz się już dziś! Możesz to zrobić za pomocą formularza lub telefonicznie.