Zaawansowane technologie w CSK Aldent w Lublinie

zaawansowane technologie w stomatologii

W klinikach CSK Aldent w Lublinie od lat stawiamy na najnowsze urządzenia i technologie, tak aby ułatwić pracę lekarzom stomatologom oraz  zapewnić pacjentom komfort i najwyższe standardy leczenia. Poniżej przygotowaliśmy urządzenia i zaawansowane technologie, które nas wyróżniają.

 • Tomograf CBCT

Tomografia komputerowa CBCT pozwala na kompleksową diagnostykę i leczenie w wielu dziedzinach stomatologii i laryngologii. Każdą, pierwszą wizytę w naszych klinikach rozpoczynamy od wykonania pełnej tomografii. Badanie jest bardzo istotnym narzędziem diagnostycznym. Pozwala na wykrycie i diagnozę chorób oraz planowanie leczenia stomatologicznego. Tomografię wykonujemy w celu:

 • planowania i kontrolowania przebiegu leczenia implantologicznego;
 • planowania leczenia protetycznego;
 • diagnozy, leczenia oraz planowania leczenia ortodontycznego;
 • leczenia endodontycznego (kanałowego) na przykład w przypadku nietypowego przebiegu kanałów;
 • diagnozy zębów zatrzymanych, nadliczbowych i dodatkowych;
 • leczenia schorzeń stawów skroniowo-stawowych;
 • po urazach twarzoczaszki w celu diagnozy złamać;
 • oceny próchnicy;
 • diagnozy i oceny chorób przyzębia;
 • diagnozy ubytków kostnych w szczęce i żuchwie;
 • leczenia periodontologicznego;
 • leczenia zaburzeń rozwojowych w obszarze czaszki.

Ponadto tomografię CBCT wykonuje się również w laryngologii. Badanie pozwala na diagnozę stanów chorobowych jamy nosowej oraz zatok szczękowych.

 • Bezwiertłowe leczenie próchnicy

1. Ozonoterapia

Silne właściwości utleniające i dezynfekujące ozonu sprawiają, że jest on wykorzystywany w medycynie na całym świecie. Ozon, w postaci gazu o właściwościach bakteriobójczych, idealnie i dokładnie wnika we wszystkie powierzchnie struktury zęba, co sprawia, że jest doskonałym środkiem do zabijania bakterii w ubytkach próchnicowych zębów i innych drobnoustrojów w jamie ustnej. Mechanizm działania ozonu na komórkę bakterii polega na tym, że niszczy on kolejno ścianę komórkową, błonę cytoplazmatyczną, a na końcu strukturę DNA komórki, co powoduje, że bakterie nie są w stanie uodpornić się na jego działanie. Szacuje się, że po podaniu ozonu ginie 99% bakterii zgromadzonych na powierzchni zęba. Aplikacja ozonu jest całkowicie bezbolesna i bezpieczna.

2. Piaskarka abrazyjna 

Metoda ta służy do minimalnie inwazyjnego opracowania ubytku i wyeliminowania próchnicy za pomocą powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. Powietrze to wzbogacone jest o ładunek ścierniwa w postaci tlenku glinu. Abrazja jest bardzo bezpieczną metodą leczenia ubytków. Tlenek glinu jest chemicznie obojętny dla naszego organizmu. Wnika w kanaliki nerwowe i zamyka je dzięki czemu opracowywanie zęba jest całkowicie bezbolesne. Jest to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szybkie i efektywne zabiegi, bez hałasu i wibracji.

 

 • Mikroskop operacyjny

Posiadamy nowoczesne mikroskopy Carl Zeiss OPMI pico i Optilion CSA. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii mikroskopów stomatologicznych  możliwe jest leczenie trudnych i skomplikowanych przypadków medycznych. Powiększony obraz pola zabiegowego oraz odpowiednie oświetlenie pozwala wydobyć pełną głębię obrazu, w którym dostrzegane są wszystkie szczegóły niewidoczne gołym okiem. Zastosowanie tych specjalistycznych urządzeń umożliwia dokładną lokalizację ujść kanałów w dnie komory zęba, opracowanie i prawidłowe wypełnienie systemu kanałów, nawet tych, które wydają się niemożliwe do udrożnienia.

 • Leczenie osoczem bogatopłytkowym

W wyniku procedury pobrania własnej krwi pacjenta i odwirowania w wirówce w ściśle określonych parametrach otrzymywana jest fibryna bogatopłytkowa (PRF). Membrana fibrynowa jest autogenną matrycą otrzymywaną z koncentratu płytek krwi pacjenta i ma za zadanie stymulować wzrost kości i gojenie tkanek miękkich. Stosowana jest u pacjentów w celu odtwarzania struktur tkankowych w trudnych anatomicznie rejonach jamy ustnej. Jest bogata w leukocyty, białka, które ogrywają znaczącą rolę w procesie angiogenezy. Jest źródłem kolagenu, elastyny, płytkowych czynników wzrostu (warunkujących proces tworzenia i namnażania naczyń oraz stymulowania komórek kostnych). Zaletą tego autologicznego biomateriału jest powolne, ponad 7 dniowe uwalnianie płytkowego czynnika wzrostu komórek co daje najlepsze wyniki gojenia i regeneracji powodując przyspieszone zabliźnianie, zamknięcie rany.

Dlatego osocze bogatopłytkowe ma tak ogromne zastosowanie w chirurgii i implantologii szczególnie w procedurach klinicznych wymagających zabiegów augmentacyjnych przy niedoborach tkanek kostnych.
Fibryna bogatopłytkowa, która charakteryzuje się wysoką skutecznością w stymulacji wzrostu kości wykorzystywana jest również w leczeniu paradontozy, w zabiegach Sinus Lift (polegających na podnoszeniu zatoki szczękowej), w przeszczepach tkanek miękkich, w regeneracji zębodołów poekstrakcyjnych, oraz w celu wspomagania gojenia ran.

 • Znieczulenie komputerowe

Gwarantujemy bezpieczne leczenie bez bólu. Wszystkie zabiegi wykonujemy z wykorzystaniem komputerowego systemu znieczulenia zębów – Quick  Sleeper One i Sleeper One.

Urządzenie do komputerowego znieczulenia służy do wykonywania miejscowych znieczuleń stomatologicznych, w którym proces podawania środka znieczulającego jest kontrolowany przez układ mikroprocesorowy. Oznacza to, że środek znieczulający jest podawany w taki sposób, aby wyeliminować efekt rozpierania płynu znieczulającego, co objawia się bólem. Estetyczny wygląd i efektywne działanie urządzenia pozwalają  wyeliminować stres związany z widokiem klasycznej strzykawki.

 

 •  Elektroniczny pomiar koloru

Wykonując nasze prace protetyczne gwarantujemy idealny dobór koloru zębów. Gwarancję tą uzyskujemy dzięki elektronicznemu pomiarowi koloru zęba.

Aby uzyskać idealną  przezierność i głębię kolor uzupełniania protetycznego dobieramy przy użyciu komputerowego spektrofotometru VITA Easyshade.

Easyshade jest małym, kompaktowym urządzeniem ułatwiającym nam bezbłędne ustalenie koloru zębów sąsiednich, w celu idealnego dopasowania przyszłego uzupełnienia protetycznego. Ten spektrofotometryczny przyrząd emituje, a następnie rejestruje fale świetlne odbite  od tkanek zęba i zapisuje je w postaci danych cyfrowych.

 

 • Leczenie w koferdamie

Koferdam jest to arkusz gumy zakładany na zęba w celu odizolowania go od środowiska jamy ustnej podczas zabiegów stomatologicznych. W arkuszu tym, wykonujemy otwór dziurkaczem w miejscu leczonego zęba i stabilizujemy go za pomocą specjalnie dobranej, pod względem wielkości i kształtu zęba, klamry. Utrzymanie gumy poza jamą ustną możliwe jest dzięki zastosowaniu kwadratowej ramki.

Koferdam jest niezbędny podczas leczenia kanałowego, jednak wykorzystujemy go również podczas zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej i protetyki.

Zalety koferdamu:

 • Zabezpiecza leczone zęby przed dostępem śliny i bakterii,
 • Zabezpiecza pacjenta przed aspiracją płynów chemicznych używanych podczas leczenia oraz przypadkowym połknięciem narzędzia;
 • Zapewnia ochronę błon śluzowych przed przypadkowym zranieniem wiertłem;
 • Zabezpiecza pacjenta i lekarza przed zakażeniom zabiegowym;
 • Poprawia widoczność poprzez odchylenie policzków i języka;
 • Chroni lusterko przed parowaniem;
 • Skraca zabieg gdyż nie ma konieczność ciągłej wymiany wacików chłonących ślinę;
 • Zwiększa komfort podczas zabiegu, gdyż nie ma konieczności stosowania nieprzyjemnego ślinociągu.

Zastosowanie koferdamu ułatwia i usprawnia pracę stomatologa, co za tym idzie lepszą dokładność, skuteczność i rezultaty leczenia.

 

 • Chirurgia ultradźwiękowa

Szczególnym urządzeniem stosowanym w naszych klinikach jest końcówka dźwiękowa Sonic Line firmy Komet.

Sonic Line gwarantuje małoinwazyjność i bezpieczeństwo zabiegów chirurgicznych. Dzięki wykorzystaniu końcówki dźwiękowej uzyskujemy:

 • bardzo delikatne nacięcia,
 • dobrą widoczność pola zabiegowego,
 • możliwość szczegółowej kontroli,
 • bezpieczeństwo (ochrona tkanek miękkich),
 • zachowanie kości (dzięki końcówkom o wysokiej precyzji cięcia, liniowym wibracjom oraz kontrolowanej i regularnej amplitudzie),
 • mniejszy ból po zabiegu.

 • Lupy stomatologiczne

Lupy zabiegowe wykorzystywane są w każdej dziedzinie stomatologii. Począwszy od zabiegów profilaktycznych-oczyszczania zębów z osadów, kamienia i  leczenie próchnicy po skomplikowane zabiegi implantologiczno-chirurgiczne i endodontyczne.

Użycie lup zabiegowych pozwala na dokładne oczyszczenie tkanek zęba ze zmian próchnicowych i wykonanie idealnego wypełnienia kompozytowego.  W protetyce podczas osadzania prac protetycznych możliwe jest dokładne sprawdzenie przylegania i szczelności koron protetycznych. Podczas leczenia endodontycznego zastosowanie lup pozwala na odnalezienie ujść wszystkich kanałów korzeniowych, udrożnienie wąskich kanałów, usunięcie złamanych narzędzi kanałowych, wykrywanie perforacji i ich skuteczne leczenie, wykrywanie pęknięć i złamań korony i korzenia zęba. W stomatologii estetycznej powiększenie powierzchni zęba w lupach pozwala na uzyskanie idealnej przezierności i koloru odbudowywanych zębów.

Uzyskanie dokładnego obrazu pola zabiegowego pozwala na wykonanie zabiegów z idealną precyzją a co za tym idzie odpowiednią trwałość.

 

 • Bezpieczne usuwanie amalgamatu

W związku z tym, że wypełnienie amalgamatowe zawierają w swoim składzie rtęć powinny być usunięte z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przede wszystkim gabinet, w którym chcemy wymienić amalgamat na wypełnienie kompozytowe musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, narzędzia i wykwalifikowany personel. Niewątpliwie zachowanie odpowiednich procedur podczas zabiegu ma wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jak również personelu. Właściwy protokół postępowania podczas robienia plomb amalgamatowych:

 1. Unit stomatologiczny jest wyposażony w tzw.  separator, w którym gromadzi się rtęć. Stosowanie separatora ma za zadanie zabezpieczyć przedostawanie się rtęci do środowiska.
 2. W gabinecie stosowany jest odpowiedni system filtracji powietrza.
 3. Personel, który przebywa w pomieszczeniu podczas zabiegu usuwania amalgamatu jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony, takie jak: czepek, gogle ochronne, maseczka, fartuch jednorazowy i rękawiczki.
 4. Lekarz oraz asysta podczas zabiegu powinni używać rękawic ochronnych bezlateksowych czyli nitrylowych.
 5. Personel jak i pacjent (na nos) mają założone maseczki z filtrami pochłaniającymi opary rtęci.
 6. Pacjent musi być osłonięty jednorazową serwetą i fartuchem ochronnym.
 7. Zabieg usunięcia amalgamatu obligatoryjnie wykonywany jest z użyciem koferdamu. Koferdam w skuteczny sposób izoluje zęba uniemożliwiając przedostanie się amalgamatu do jamy ustnej pacjenta.
 8. W trakcie zabiegu lekarz stosuje dużą ilość wody, aby zmniejszyć temperaturę i ilość wydzielanych oparów.
 9. Amalgamat usuwany jest powoli w jak największych kawałkach.

 • Cyfrowa protetyka

Aby wykonywać cyfrowe prace protetyczne konieczne jest posiadanie skanera wewnątrzustnego. Skanery  na których pracujemy są jednymi z najdokładniejszych urządzeń na świecie. Skanują z dokładnością nawet do 20 mikronów. Dzięki temu mamy pewność, że każdy skan zostanie odwzorowany w 100-procentach, czyli dokładnie tak jak chcemy. Innowacyjny system Smart Pixel Sensor przetwarza ponad milion punktów 3D na sekundę, umożliwiając tworzenie realistycznych obrazów o wysokiej precyzji. Technologia dynamicznej głębi skanowania pozwala osiągnąć doskonałą ostrość obrazu. Skaner wyposażony jest w touchpad i szerokokątny ekran dotykowy 16:9, co umożliwia wyjątkowo intuicyjną i ergonomiczną pracę. Dzięki temu nasi pacjenci mogą cieszyć się precyzyjnie wykonanymi odbudowami protetycznymi na długie lata.

 

 • Digital Smile Design

Digital Smile Design – DSD jest to cyfrowe projektowanie uśmiechu. To nowoczesny system indywidualnego planowania leczenia z wykorzystaniem cyfrowej symulacji. Dzięki DSD możemy zaprezentować pacjentowi finalny efekt leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem. Na podstawie ścisłej współpracy lekarza z pacjentem jesteśmy w stanie tak poprowadzić leczenie, aby po jego zakończeniu uśmiech pacjenta był zgodny z jego indywidualnymi cechami i oczekiwaniami oraz pasował do mimiki twarzy.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu odbywa się na jednej wizycie. Rozpoczynamy je od sesji fotograficznej oraz nagrania filmu, który rejestruje układ twarzy, jej mimikę, ruchy, kształt, rysy, kolor ust oraz typ karnacji. Kolejnym krokiem jest dokładna rozmowa z pacjentem. Pragniemy zapoznać się z jego oczekiwaniami co do wyglądu jego zębów i rozwiać ewentualne obawy. Na podstawie wszystkich otrzymanych informacji w przygotowanym do tego  programie komputerowym kreujemy cyfrową wizualizację zębów oraz twarzy z ostatecznym rezultatem przyszłego leczenia.

Po wykonaniu pierwszej symulacji dajemy pacjentowi możliwość dodania swoich uwag i stworzenia takich zmian wyglądu zębów, jakich oczekuje. Po ostatecznym zaakceptowaniu przez niego cyfrowego projektu uśmiechu przechodzimy do jego realizacji.

 • Cyfrowe wyciski

Cyfrowe wyciski wykonujemy za pomocą skanera wewnątrzustnego.  Pobieramy je w celu wykonania koron i mostów porcelanowych, protez zębowych, oraz w ortodoncji w celu wykonania konkretnych aparatów ortodontycznych. Wyciski pobieramy również podczas wizyty konsultacyjnej w celu zarejestrowania warunków zgryzowych przed rozpoczęciem leczenia.

Na naszych profilach  społecznościowych Facebook i Instagram, codziennie pojawiają się nowe metamorfozy pięknych uśmiechów oraz porady i instruktaże. Zapraszamy do ich obserwowania.

 

Chcesz umówić się na wizytę?

Zapisz się już dziś! Możesz to zrobić za pomocą formularza lub telefonicznie.